Na samo 120km južno od centra Niša nalazi se najveće veštačko planinskog jezero u Srbiji.  Sa površinom od 15 km kvadratnih i dubinom do 35 m, jezero se nalazi na području opštine Surdulica na 1204 metara nadmorske visine.

Jezero ima dva „stalna ili nepokretna“ ostrva – Stratoriju i Dugi del. Stratorija je bila ostrvo i u Vlasinskom blatu, dok je Dugi del bio poluostrvo pre izgradnje brane. Vlasinsko jezero je poznato po plutajućim ostrvima, koja vremenom menjaju svoj položaj, a nastala su od podvodnog biljnog sveta izraslog na tresetu, koji se u velikim parčadima otkinuo sa dna jezera i isplovio. Na nekim ostrvima potom su izrasle vrbe i breze, drveće osobeno za vlasinski kraj.

Vlasinsko jezero oivičava zatalasana visoravan u vidu ćilima išaranog livadama, pašnjacima i šumama koje kriju raznovrstan biljni i životinjski svet, dok jezero nadvisuju planinski masivi, na čijim padinama je grupisano šezdesetak vlasinskih naselja između kojih teku bistri potoci i rečice sa šumovitim klisurama.
Jezero je veoma bogato ribom: ohridska, potočna, kalifornijska pastrmka, amur, šaran, grgeč, jegulja, sunčica, som, babuška, karaš, klen. Jezero okružuju stare gromadne planine Čemernik, Plana , Vardenik.

Ovaj kraj je bogat i kulturno istorijskim spomenicima, koje vredi obići.